XLIC Training Schools

Date: April 26, 2017

1st XLIC Training School, Zaragoza (ES) – Module 1

1st XLIC Training School, Zaragoza (ES) – Module 2

 

 

2nd XLIC Training School, Erice (IT)

2nd XLIC Training School, Erice (IT)